گردنبند مصری
زنان ثروتمند و با نفوذ مصر باستان از این نوع مدل از گردنبند
استفاده میکردند.
مخصوص زنانی که جذابیت را حق خود میدانند.
قیمت: 65,000 تومان