گردنبنداستیل پروانه
همانطور که خود شاهد هستید طرح پروانه بسیار هنرمندانه
تراشیده شده.
قابل ست با هر نو لباس و تیپ اسپورت
گردنبنداستیل پروانه دورنگ طلایی نگین جواهری.رنگ ثابت.طرح طلا. (مدال وزنجیر)
قیمت: 16,500 تومان