گردنبندقلب جواهری
با داشتن این گردنبد آنقدر شیک میشوید که کسی
قادر به فراموش کردن صاحبش نیست.
با طرحی ایده آل
گردنبند تیتانیوم قلب نگین جواهری سفید.طرح طلا.محصولی از کشور کره
قیمت: 13,500 تومان