گردنبنداستیل حروفN
این گردنبند با طراحی هندسی بسیار شیک همه را مجذوب خود مینماید
و شما را کانون جذابیت.
گردنبند استیل حروف N سفید.رنگ ثابت (مدال.زنجیر)
قیمت: 11,500 تومان