گردنبنداستیل حروفB
حرف B بسیار شیک و فانتزیی تراشیده شده
برای کسی که به او و اسمش اهمیت میدهید
گردنبند استیل حروف B سفید .رنگ ثابت (مدال.زنجیر)
قیمت: 11,500 تومان