گردنبند سنگ معدنی سودالیت (شفا بخش)
برای اطلاع از خواص این گردنبند به جزییات بروید.
قیمت: 3,900 تومان