پلاک s با زنجیر
گردنبندی بسیار شیک و جذاب
یک هدیه فانتزیی زیبا برای کسی که دوستی که اسمش
با این حرف شروع میشود.
قیمت: 12,500 تومان