گردنبند گل برجسته فرانک
گردنبندی که تمام خانم ها خواستار آن هستند
گردنبندی با گل های برجسته به شکل لایه لایه که به صورت زیبا و ماهرانه ای
با نگین و سنگ فیروزه به شکل هندسی خاص و زیبایی چیده شده اند.
گردنبندی که در گردن ظریف شما خود نمایی میکند.
با خرید گردنبند فرانک از زیبایی آن و جذابیت خود لذت ببرید
گردنبند شیکی که همچون ستاره در گردن شما میدرخشد.
قیمت: 190,000 ریال